Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 5551346

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

services

Τμήμα Μελετών

Στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών, η ΕΥΡΩΚΑΤ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Οι μελέτες αποτελούνται από τις παρακάτω τρεις φάσεις, τις οποίες μπορεί να αναλάβει συνολικά ή εν μέρει.

1. Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων πελάτη με σκοπό την τεχνική επίλυση των δεδομένων.

2. Εκπόνηση της μελέτης βάσει των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών.

3. Επίβλεψη εφαρμογής την μελέτης και θέση σε λειτουργία.

 

Τμήμα Κατασκευαστικών

Η πολύχρονη εμπειρία της ΕΥΡΩΚΑΤ Α.Ε. σε βιομηχανικά έργα, συνάγει με την δέσμευση εκτέλεσης και την οικονομική ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου περιλαμβάνοντας υπηρεσίες όπως:

1. Τεχνική και οικονομική οργάνωση κατασκευής με ιδιόκτητο εξοπλισμό.

2. Υλοποίηση των εργασιών της κατασκευής με ιδία κεφάλαια χρηματοδότησης.

3. Παράδοση και έλεγχος του έργου (turn-key solutions).

 

Τμήμα Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

Η ΕΥΡΩΚΑΤ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις, εμπλέκεται από το 2014 στον τομέα του σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Εμπορικό Τμήμα

Σχετίζεται με την προμήθεια υλικών & μηχανημάτων και λειτουργεί συμπληρωματικά του κατασκευαστικού τομέα.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image